logo ISOK

Panel Pracownika

W dniu 16.10.2023 została przeprowadzona aktualizacja MZS

W dniu 16.10.2023 została przeprowadzona aktualizacja SIGW

Najbliższe planowane aktualizacje systemu: Aplikacja MZS - 08.12.2023

logotypy: innowacyjna gospodarka - narodowa strategia spójności, isok, unia europejska - europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zrealizowano w ramach projektu pn. "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" nr POIG.07.01.00-00-025/09, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013