logo ISOK

Panel Pracownika

Od dnia 20.02.2024 r. wnioski o założenie/zmianę/usunięcie konta w Systemie ISOK (MZS, SIGW) należy kierować na adres: isok-pomoc@wody.gov.pl

W dniu 19.02.2024 r. została przeprowadzona aktualizacja MZS - poprawki związane z pobieraniem plików na potrzeby paczek danych SIGW

W dniu 19.02.2024 r. została przeprowadzona aktualizacja SIGW

logotypy: innowacyjna gospodarka - narodowa strategia spójności, isok, unia europejska - europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zrealizowano w ramach projektu pn. "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" nr POIG.07.01.00-00-025/09, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013