ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel: +48 (12) 423 21 41

fax: +48 (12) 423 21 53