ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

tel: +48 (32) 777 49 50

fax: +48 (32) 777 49 99