al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz

tel: +48 (52) 339 11 00

fax: +48 (52) 339 12 00