ul. Branickiego 17A
15-085 Białystok

tel: +48 (85) 733 03 20

fax: +48 (85) 733 03 30